In 2006 ook meermaals bij de toonaangevers...

JOHNY & YVES  JONCKERS  uit  LINTER

1e Reg. Momignies... Soissons... Sens... Tulle...

1e Reg. Argenton... 3 x 1e Reg. Toury...

1e Prov. Bourges 1.486 d.!

1e Nat. Zone Bourges 5.231 d.!

3e Nat. Bourges 12.898 d.!

 

“Je hebt het of je hebt het gewoon niet” – “Ze kunnen het of ze kunnen het gewoon niet”. Ziedaar twee uitspraken die in de duivensport nog steeds opgeld maken. Met ‘je hebt het’ bedoelen we de feeling die eigen is aan de voornaamste kampioenen, het gevoel en de opmerkingszin die hen in staat stellen alles net iets vroeger waar te nemen dan de concurrentie. Met ‘ze kunnen het’ zijn we duidelijk beland op het terrein van de duif zelf. De duif die de klasse heeft of niet, die m.a.w. tot topprestaties in staat is of... er nooit zal in slagen iets behoorlijks te presteren!

 

Geen enkel zinnig duivenliefhebber zal ons tegenspreken wanneer we hier neerpennen dat Johny Jonckers uit Linter die feeling, dat gevoel en die opmerkingszin heeft, die eigen is aan de grote kampioenen in onze sport.

Inderdaad, we vertellen niets nieuw als we hier schrijven, dat Johny Jonckers en zijn vlijtige echtgenote Magda alsook hun zoon Yves al verscheidene jaren tot de toppers behoren in dit sterke duivengebied, gelegen aan de Grote Gete tussen Tienen en St.Truiden. Vakmanschap, gedrevenheid, doorzettingsvermogen, duivenliefde met een snuifje fanatisme zorgen hier met duiven van wereldklasse voor een opmerkelijke duivencarrière.

Vandaag kunnen we het al rustig zo stellen dat dit trio al enkele jaren vliegles geeft en een vaste stek wist in te nemen bij de top van onze nationale duivensport. Johny Jonckers heeft het dus duidelijk gemaakt als halve fondspeler en als nieuwe ster op de kleine fond. Hij schoot op een onnavolgbare wijze uit de startblokken en etaleerde hierbij zoveel klasse en talent, dat het duivenvolk al geruime tijd de mond vol heeft over het prestatieritme van deze kampioen. Hoe meer wijzelf de hersenen pijnigen hoe meer we overtuigd we worden dat er eenvoudig geen waarheidsgetrouwe superlatieven voorhanden zijn om op een reële wijze de opkomst en verder ontluiken van deze Linterse kolonie uit te drukken. Hadden we niet met eigen ogen gezien dat Johny dat ‘onvoorstelbare’ wist klaar te spelen, dan zouden we dat met een glimlach hebben weggewuifd als een onmogelijk te bereiken iets. Zelfs al zouden sommigen ons in dat geval voor een ‘ongelovige Thomas’ hebben versleten, dan nog zouden we op ons standpunt zijn gebleven. Wat illustreert hoe uitzonderlijk, hoe reusachtig, ja, hoe onstuitbaar het gezin Jonckers in de actualiteit is getreden met het behalen van o.m.:

 

1e Nationaal Bourges 22.851 d.          

1e Nationaal Zone Bourges 5.231 d.

1e Interprov. Argenton 3.032 d.

1e Provinciaal Argenton 684 d.

1e Provinciaal Montluçon 1.334 d.

1e Provinciaal Bourges 1.563 d.

1e Provinciaal Kampioen KBDB Kleine Hafo oude

1e Provinciaal Kampioen KBDB Kleine Hafo jonge

2e Provinciaal Argenton 682 d.

2e Nationaal Bourges 22.851 d.

2e Semi-Nat Argenton 9.417 d.

2e Nationale Asduif Halve Fond KBDB

3e Nationaal Bourges 12.898 d.

4e Nationaal Bourges Zone 6.872 d.

4e Nationaal Argenton 3.187 d.

4e Provinciaal Argenton 1.729 d.

4e Prov. Kampioen KBDB Kleine Hafo oude & jaarse

4e Semi-Nat. Argenton 9.587 d.

4e Semi-Nat. Montluçon 7.149 d.

4e Asduif Jaarse Centrum & Oost

5e Asduif oude Centrum & Oost

5e Nationaal Kampioen Halve Fond KBDB

6e Nationaal Argenton 9.573 d.

6e Provinciaal Algemeen Kampioen KBDB 

6e Prov. Kampioen KBDB Kleine Hafo oude & jaarse

6e Prov. Kampioen KBDB Grote Hafo oude & jaarse

6e Prov. Kampioen KBDB Grote Hafo jonge

9e Semi-Nat.Argenton 6.384 d.

9e Nationale Asduif Halve Fond KBDB

10e Nationaal Kampioen Jaarlingen KBDB

10e Nationaal Bourges Zone 6.872 d.

10e Semi-Nat. Argenton 3.703 d.

 

WERELDKLASSE AAN DE BASIS

Na de eerste jaren van vallen en opstaan was het voor deze geboren duivenkampioen weldra een uitgemaakte zaak dat zijn duivenkolonie er een moest worden, die op de stevigste grondvesten zou opgetrokken worden en daardoor een mensenleven lang zou blijven standhouden en schitteren. Als je dan die kolonie ontrafelt, wordt de verklaring van deze praktisch onnavolgbare blitzcarrière in de duivensport meteen een heel stuk duidelijker. Zelden zijn we een hok tegengekomen waar aan de basis een stam duiven ten grondslag ligt waaruit een dergelijk enorm aantal crackduiven is voortgekomen.

Tot in 1978 speelde Johny samen met zijn vader, een snelheidsspecialist. Na het overlijden van vader Albert begon Johny te Linter voor eigen rekening. In de beginjaren deed Johny het met de duiven van Raoul & Xavier Verstraete, Oostakker en de Gebr. Janssen, Arendonk. In 1985 kocht hij dan op een verkoop van Gommaire Verbruggen een kleinzoon van de “As”, nl. de “As Verbruggen 342/85”. Verder zorgden nog twee zonen van de “020” van Verbruggen plus  “Zus Kletskop 043/84” in ’88 voor versterking.

In 1987 ging Johny bij Lou Wouters in ’s Gravenwezel aankloppen en ging hij huiswaarts met een schotel kleine jongen en eieren uit de vliegduivinnen. Hun afstamming werd jammer genoeg niet genoteerd. In 1992 ging hij voor het eerst duiven bij JLN.Houben, Itegem halen. In de loop der jaren verhuisden er 15 à 20 duiven uit Houben’s beste lijnen van Itegem naar Linter. Sinds 1999 zijn dan tenslotte de duiven van Flor Engels & Zn, Putte op het kweekhok verschenen met o.m. een zoon en een dochter uit de fenomenale kweker en stamduif “231/86”, verder een duivin als inteeltproduct naar de “562/88” (4 x bij eerste 15 nationaal) plus nog een dochter van de “Dikken 584/90” (1e Semi-Nat. Chateauroux 1994) met de “Dochter Witte”, op haar beurt een dochter uit “De Witte 103/89” (1e Nat. Bourges1990) x “De Dikke 199/89” (1e Nat. La Souterraine 1990).

Wie verwondert het dan nog dat bij een dergelijke weelde aan wereldklasse, de aanschaf van Jonckersduiven voor al talrijke liefhebbers de beslissende stap betekende naar topsuccessen en droomuitslagen.

 

DOORDACHT HANDELEN

Kolonies die hun stempel gedrukt hebben op de nationale duivenliefhebberij hebben steeds het kweekhok gekoesterd als hun waardevolste bezit. Bij Jonckers was dat nooit anders! Johny was en is nog steeds van mening, dat alleen veelzijdige duiven ons op de weg naar roem kunnen brengen. Onmiddellijk kweekten ze ten huize Jonckers uit voornoemde wereldrassen en meteen was het raak…

De “As-Verbruggen 342/85” van Jonckers ontpopte zich tot een prima vererver en schonk met o.a. het “Stammoederke 907/87” tal van goede tot zeer goede vliegers en kwekers. Primussen uit die lijn waren ongetwijfeld de “VOORUIT 549/91” (11 x 1e Hafo en 9e Nat. Asduif Hafo KBDB 1994) en zijn broer de “Kleine Vooruit 550/95” (1e Reg. en 9e Nat. Bourges 15.131 d.), waarvan eerstgenoemde de stamvader van de huidige kolonie Jonckers werd. Beiden hebben als vader de “Witpen As 817/88” (“As Verbruggen 342/85” x “Stammoederke 907/87”) en als moeder “Zuster La Souterraine 897/88” (“Lou Wouters 810/87” x “1e Toury 522/85”).

De “VOORUIT 549/91” gaf met de “Blauwe Kletskop duivin 628/92”, op haar beurt een dochter van de “20 Verbruggen 839/88” (zoon “Blauwe 020” Verbruggen) x “Zuster Kletskop 043/84” (rechtstreeks Verbruggen) de topkweker van het hok, nl. de “SCHONE VOORUIT 490/94”.

Ook de titel van 2e Nat. Asduif Hafo KBDB werd in 1994 gewonnen door Johny Jonckers en daar zorgde “DEN ARTIEST 383/93” voor. Deze pure topper is een zoon van de “Jonge Zwarte Artiest 151/92” (Rechtstreeks JLN.Houben uit lijn “Jonge Artiest”) met de “Kletskop duivin 987/89”, een volle zuster van de “Blauwe Kletskop duivin 628/92” (Zus van de moeder van “Den Artiest”).

Kort genoteerd kunnen we het aandeel van de “As Verbruggen 342/85” dus als volgt schatten. Hij is de vader van de “Witpen As 817/88”, deze is vader van de “Vooruit 549/91”, die op zijn beurt vader is van de “Schone Vooruit 490/94” en deze is op zijn beurt grootvader van de 1e en 2e Nat. Bourges 2000 (waarover zo dadelijk meer).

Wat de “Jonge Zwarte Artiest 151/92” Houben betreft, stellen we vast dat hij o.m. vader is van “Den Artiest 383/93”, die inmiddels zelf al vader en grootvader is van heel wat topvliegers. Hij is o.a. vader van de "El Torro Artiest 675/94”, die op zijn beurt dan weer vader is van de “Geschelpte 808/98”, 2e Nat. Bourges van 22.851 duiven en 145e Semi-Nat. Argenton van 9.417 duiven.

Voeg hierbij dan de hoger vernoemde gouden inbreng van Flor Engels & Zn uit Putte, ook al uit het allerbeste van dit internationaal gerenommeerd tophok, en u zult met mij moeten beamen dat het hok Johny & Yves Jonckers waarlijk op rozen zit wat de toekomst betreft.

Temeer, omdat eind der negentiger jaren en ook anno 2006 de originele kwekers of hun afstammelingen bij Jonckers onverminderd hun loopbaan als topkweker verder zetten. Door veel te kweken, hard te testen en het kapmes scherp te houden, beschikken Johny en Yves nu over waardevolle kweekduiven die van generatie tot generatie hun kwaliteiten vrij gemakkelijk doorgeven. Het hoeft dan ook niemand te verwonderen dat men in de Molenstraat 4 te Linter elk jaar opnieuw jongen kweekt, die over de nodige kwaliteiten beschikken om zich als vlieger tot ware toppers en asduiven te ontplooien.

 

DRIE MUSKETIERS

Het seizoen 2006 kende bij Johny Jonckers gewoongetrouw naast tal van puike prestaties ook weer menig uitschieter. Voor de meest ophefmakende uitslagen zorgden volgende duiven in het bijzonder:

- “Vechter” 2104210-03

Deze blauwe duiver is een zoon van “Zabel 946-99”, die op zijn beurt dan weer een zoon is van de “Schone Vooruit 490-94” (grootvader 1e en 2e nat. Bourges 22.851 d.) x “Anie-Kadetje 342-96” (rechtstreeks G.Verbruggen). Moeder is de “Beauty 677-02”, rechtstreeks Jos & Jules Engels, Putte. Deze vaste waarde won tot op heden 125 prijzen, dubbelingen inbegrepen, waarvan 83 per tiental, 30 x bij eerste tien met o.a.: Soissons 118/2e; Soissons 181/2e; Toury 149/1e; Toury 74/3e.

- “Plezante” 2204602-05

Is een volle broer van de “Vechter 210-03” en dus ook een zoon van “Zabel 946-99” x “Beauty 677-02”. Zoals zijn naam doet veronderstellen hebben ze bij Jonckers al heel veel plezier gehad aan deze grote belofte. Tot op heden won hij reeds 40 prijzen, dubbelingen inbegrepen, waarvan 29 per tiental met in 2006 o.a.: Toury 69/1e, Toury 208/1e, Toury 751/1e en Toury 1137/1e; Toury 74/1e, Toury 311/3e, Toury 839/4e en Toury 1178/7e.

Deze blauwe klepper werd dan ook verdiend 5e Prov. Asduif KBDB halve fond 2006.

- “Clif” 2204620-05

Deze geschelpte geweldenaar is een zoon van de “Vechter 210-03” x “Moeder Clif 140-02”.

Deze laatste is op haar beurt dan weer een dochter van de “808-98” (2e Nat. Bourges 2000 van 22.851 d.) x “Dt. Dikken 751-99” (Rechtstreeks Jos & Jules Engels, Putte).

Na ronduit een prima seizoen 2006 plaatste hij het orgelpunt op de Bourgesvlucht van eind juli met o.m.: Bourges reg. 296/1e, prov. 1486/1e, BU 1563/1e, Noyau 2739/1e, CFW 4348/1e, Nat. Zone 5231/1e en Nat. 12.394/3e.

 

BEDENKINGEN

Wat ons bij het bezoek aan deze kampioen vooral opviel, was wel dat hij steeds verwijst naar de klasse van zijn duiven of naar de bekwaamheid van zijn gewezen leermeesters. Ondanks die kenmerkende bescheidenheid kan Johny Jonckers toch niet verhelen, dat zijn steengoede resultaten het product zijn van de basisprincipes: ras – gezondheid – motivatie.

In het duivenspel heeft hij van de concurrenten nooit schrik, is een goede verliezer, maar steekt graag de borst vooruit als zijn duiven opmerkelijke prestaties leveren.

Om succes te kennen in de duivensport is er volgens de Linterse kampioen maar één weg: “Goede duiven is het allerbelangrijkste. Wier hieraan nog twijfelt, zal het nooit ver brengen. Ik zal het nog sterker stellen, hij die dit niet geloofd zal er nooit komen! Natuurlijk is het moeilijk om eraan te geraken en het is nog moeilijker om aan te top te blijven. Echt in onze sport bestaan geen geheimen, hoewel ik dit vroeger ook wel eens gedacht heb. Nu weet ik zeker dat enkel en alléén de goede duiven tellen. En of het nu klassevliegers op vitesse, midfond of fond zijn, het zijn ook klasseduiven in de hand. Geloof het maar, vast en zeker!”

 

UITSLAGEN 2006

Momignies       pl.             93 jaarl.: 2-6-7-8-16-21-26-27-31 (9/28)

Momignies       pl.             98 oude: 6-7-24 (3/7)

                                      102 jaarl.: 2-3-4-5-7-8-12-19-24-25-26-29 (14/28)

                        reg.         448 oude: 8-9-90-131

                                      616 jaarl.: 3-4-7-24-29-34-46-73-121-123...

Momignies       pl.             90 oude: 2-3-7-8-26 (8)

                                      112 jaarl.: 1-5-7-8-14-17-20-21-23-30-33-34-36-37 (28)

                        reg.         516 oude: 3-4-13-15-85

                                      600 jaarl.: 1-10-14-15-28-42-56-57-72-111...

Soissons          pl.           143 oude: 1-23-43-48 (4/8)

                                      143 jaarl.: 3-4-8-10-13-17-22-30-31-34-36...(14/28)

                        Limbra    570 oude: 8-101-168-179

                                      660 jaarl.: 16-17-40-46-62-77-92-129-137...

Toury               pl.           129 oude: 5-8 (2/3)

                                      175 jaarl.: 8-10-11-13-14-15-16-25-31-33-36...(18/28)

                        Obr.Z     331 oude: 16-23

                                      495 jaarl.: 20-23-24-29-32-33-35-70-83-88...

                        Obr.     1.170 oude: 30-47

                                   1.134 jaarl.: 38-41-42-52-56-61-64-150-179-192-211-215

                        P.Cl.    1.461 oude: 34-55

                                   1.408 jaarl.: 41-44-45-56-61-70-72-173-214...

Toury               pl.             98 jaarl.: 2-3-4-5-7-8-9-11-14-22-26-28-31-32 (14/21)

                        Obr.Z     361 jaarl.: 5-14-29-32-45-46-47-51-60-104-112-115

                        Obr.     1.064 jaarl.: 8-20-46-49-66-67-69-78-98...(18/21)

                        P.Cl.    1.480 jaarl.: 20-41-78-83-109-110-112-127-155...

Chateauroux    Ram.       144 jaarl.: 13-25 (2/2)

Toury               pl.           138 oude: 4-19 (2/3)

                                      183 jaarl.: 1-6-19-21-30-53 (6/21)

                        Obr.Z     286 oude: 8-43

                                      464 jaarl.: 1-17-49-54-80-151

                        Obr.        986 oude: 25-155

                                   1.551 jaarl.: 7-41-160-173-263-492

Toury               pl.           120 oude: 10-11-16-27 (4/5)

                                      106 jaarl.: 4-5-19-22-30 (5/8)

                        Obr.Z     244 oude: 33-34-42-57

                                      284 jaarl.: 5-6-47-56-71-86

                        Obr.        831 oude: 75-76-107-154

                                      959 jaarl.: 15-17-119-136-164-206-267-294

                        P.Cl.    1.378 oude: 147-149-203-284

                                   1.542 jaarl.: 31-43-212-249-289-363-465-503

Montlucon       Ram.       261 oude: 8-25-81 (3/4)

                                      219 jaarl.: 20-43-59 (3/6)

Toury               pl.           119 oude: 8-9 (2/3)

                                      166 jaarl.: 2-4-13-16-18-22-23-24-38-50 (10/13)

                        Obr.Z     264 oude: 20-23

                                      345 jaarl.: 7-12-33-36-39-45-47-49-83-111

                        Obr.        874 oude: 37-45

                                   1.194 jaarl.: 16-24-85-94-101-115-121-127-223-313

                        P.Cl.    1.439 oude: 75-87

                                   1.846 jaarl.: 22-43-154-170-181---206-223-230-386-517

Toury               pl.             85 jaarl.: 2-3-4-7-10-14-16-27 (8/13)

                        Obr.Z     258 jaarl.: 8-9-10-26-32-42-43

                        Obr.        967 jaarl.: 39-41-42-110-128-166-167

Argenton          Ram.       145 oude: 5-9-11-33 (4/4)

                                      132 jaarl.: 1-5 (2/4)

                        BU          844 oude: 128-174-190

                                      991 jaarl.: 23-85

                        Noy.    1.678 oude: 28-47-60-206

                                   1.538 jaarl.: 4-22-310-392

                        CFW   2.338 oude: 104-196-219-477

                                   2.334 jaarl.: 25-93

Toury               pl.             44 oude: 2-6-13 (3/3)

                                        69 jaarl.: 1-3-11-12-15 (5/12)

                        Obr.Z     170 oude: 10-30-52

                                      208 jaarl.: 1-6-49-50-68

                        Obr.        581 oude: 18-57-117

                                      751 jaarl.: 1-14-105-106-145-222

                        P.Cl.       856 oude: 21-71-144

                                   1.137 jaarl.: 1-17-126-127-177-286-361

Toury               pl.             74 oude: 3-4-7-9-11 (5/7)

                                        74 jaarl.: 1-4-7-8-9-14-16-22-23 (9/16)

                        Obr.Z     225 oude: 17-20-28-34-38

                                      311 jaarl.: 3-17-36-37-40-51-61-82-88

                        Obr.        648 oude: 45-49-67-77-85

                                      839 jaarl.: 4-34-84-85-92-125-152-205-216

                        P.Cl        998 oude: 95-99-124-146-167

                                   1.178 jaarl.: 7-56-140-142-154-197-239-316-331

Soissons          pl.           212 jong : 2-8-9-14-18-29-30-31-33-36-37...(15/42)

                        Limbra    792 jong : 4-13-16-41-60-118-120-122-133...

Bourges           Ram.       296 jaarl.: 1-22 (2/6)

                        Group     829 jaarl.: 1-55

                        Prov.    1.486 jaarl.: 1-130

                        BU       1.563 jaarl.: 1-132

                        Noy.    2.739 jaarl.: 1-154

                        CFW   4.348 jaarl.: 1-187

                        Nat.Z   5.231 jaarl.: 1-260

                        Nat.   12.898 jaarl.: 3-631

Soissons          pl.           163 jong : 2-4-6-7-11-12-21-25-26-29-31-36...(19/48)

                        Limbra    605 jong : 2-5-17-21-27-28-43-52-54-62-69...

Toury               Obr.Z     218 oude: 35-36 (2/4)

                                      445 jong : 11-20-21-25-28-32-35-53-62-70...(19/62)

                        Obr.        563 oude: 50-51

                                      921 jong : 14-30-31-36-40-48-52-89-104-116-151...

Tulle                Obr.Z       19 jaarl.: 1 (1/1)

                        Obr.          67 jaarl.: 3

                        Prov.       418 jaarl.: 6

                        I.Prov. 2.118 jaarl.: 27

Argenton          Ram.       430 jong : 4-31-40-42-89-90-111-141 (8/18)

                        Noy.    2.246 jong : 18-119-137-142-297-301-370-470

                        Nat.Z   4.316 jong : 53-419-486-499-989-1002

                        CFW   4.667 jong : 85-512-572-583-1070-1086-1236-1427

Sens                pl.           168 jong : 1-2-3-4-5-16-19-28-40-53-55-56 (12/41)

                        Obr.Z     364 jong : 1-4-6-7-13-41-48-66-91-113-115-116

                        Obr.        587 jong : 5-8-11-12-19-73-87-116-161-189-191-192

La Sout.           Ram.       375 jong : 3-24-40-92 (11)

                        Prov.    1.727 jong : 13-112-212

                        Noy.    1.810 jong : 3-45-80-254-390-516

                        BU       1.830 jong : 13-114-219

                        Nat.Z   3.519 jong : 13-167-299-747

                        CFW   4.205 jong : 21-170-307-780-1180

                        Nat.   13.965 jong : 37-351-748-2555

 

                                                                                                 Marc Verheecke